L’escola d’Higiene Vital Holística…

Higiene Vital Holística

Ecologia de la naturalesa humana i del seu medi vital i adaptatiu

La Higiene Vital és la ciència de preservació i potenciació de l’estat d’equilibri funcional orgànic. Quan s’inclou la paraula “holística” o “global”, ens referim a l’harmonia funcional dels tres estrats constitucionals bàsics de la naturalesa humana, que són: el físic, l’emocional i el mental.

“L’ecologia comença en el nucli de l’individu humà, a la seva consciència d’unitat”.

La Higiene Vital Holística és una perspectiva complementària en el tema de la salut.

Suposa l’autogestió en el manteniment de l’equilibri funcional global de la naturalesa humana.

Contempla el procés de desequilibri previ a la malaltia i el recondueix amb tendència positiva. El professional inicia una tasca conjunta amb l’aspirant a millorar la seva qualitat de vida i l’orienta en les pràctiques de rehabilitació de la seva naturalesa global.

L’ésser humà manté l’estat natural d’equilibri (salut) per mitjà de la dinamització i canalització adequada de la seva força vital circulant a través del cos.

El contacte amb els elements del medi natural o ecosistema tonifica. dinamitza i harmonitza les funcions psicofísiques de l’individu i les reintegra en el seu nucli essencial de consciència funcional global (prevenció de la malaltia).

La pràctica de la HVH permet a l’ésser humà mantenir o recuperar el seu estat natural d’harmonia, satisfent les seves necessitats vitals bàsiques, que farà conscients mitjançant una labor de autoconeixement i progrés personal que el conduirà al retrobament de la seva naturalesa primordial, que representarà una plataforma per a enlairar-se cap a d’altres territoris de consciència integrada.

Retrobar la sincronia funcional entre les parts: física, emocional i mental, fa que aquestes es reuneixin en un espai o nucli de consciència on resideix l’harmonia, que es manifestarà a totes les funcions de manteniment de la constitució humana, allà on les parts es fusionen en una sola funció, que és: la vida.

Però quan l’individu arriba tard al procés de comprensió i autogestió de la seva naturalesa essencial, del seu potencial, existeix en un estat de notòria decadència funcional, sense haver arribat necessàriament a una “malaltia” declarada. Si fos així caldria dirigir-se a l’àmbit de la medicina al·lòpata (supervivència).

És llavors, en aquest estat de disfunció no manifestada encara en “malaltia”, però sí en procés, quan cal alleugerir la rehabilitació de la seva naturalesa global. Per evitar la desintegració de la unitat ment/cos, és necessari reconduir el potencial humà en tendència positiva i dinamitzar la força vital a favor dels mecanismes d’autosanació del cos a través d’una teràpia holística, que a la nostra escola anomenem: Teràpia d’Harmonització Funcional Holística. L’acompanyament al procès de rehabilitació i integració de l’estructura natural és a càrrec del terapeuta harmonista.

Més endavant, quan s’hagi produït la reintegració constitucional de l’individu, la seva naturalesa podrà estabilitzar-se en un funcionament harmònic habitual i l’individu podrà plantejar-se la seva iniciació com a usuari en la filosofia i pràctica de la Higiene Vital Holística, per tal de no reincidir en les causes que li provocaven el desequilibri, per fer-les conscients i evolucionar en un estat d’harmonia i plenitud de vida.

La HVH ofereix recursos a l’individu per autogestionar la seva realitat i sentir-se protagonista i no víctima de les seves circumstàncies.

La persona que s’inicia en HVH, experimenta ser creadora de la seva nova realitat: la de benestar i qualitat de vida.

Potenciar l’energia vital, fer conscient el seu potencial individual i dirigir-lo cap a la finalitat d’autorrealització a través de l’evolució, són requisits indispensables.

Joana Grego, creadora de l’Escola d’Higiene Vital Holística i la Teràpia d’Harmonització Funcional Holística.