Higiene Vital Holística

Ecologia de la naturalesa humana i del seu medi vital i adaptatiu

“L’ecologia comença en el nucli de l’individu humà, a la seva consciència d’unitat”.

La Higiene Vital és la ciència de preservació i potenciació de l’estat d’equilibri funcional orgànic. Quan s’inclou la paraula “holística” o “global”, ens referim a l’harmonia funcional dels tres estrats constitucionals bàsics de la naturalesa humana, que són: el físic, l’emocional i el mental.

La Higiene Vital Holística és una perspectiva complementària en el tema de la salut. Suposa l’autogestió en el manteniment de l’equilibri funcional global de la naturalesa humana.

La Higiene Vital Holística és una perspectiva complementària en el tema de la salut. Suposa l’autogestió en el manteniment de l’equilibri funcional global de la naturalesa humana.

Contempla el procés de desequilibri previ a la malaltia i el recondueix amb tendència positiva. Seguint aquesta perspectiva, el professional inicia una tasca conjunta amb l’aspirant a millorar la seva qualitat de vida i l’orienta en les pràctiques de rehabilitació de la seva naturalesa global.

Estat d’equilibri i elements naturals

L’ésser humà manté l’estat natural d’equilibri (salut) per mitjà de la dinamització i canalització adequada de la seva força vital circulant a través del cos.

L’ésser humà manté l’estat natural d’equilibri (salut) per mitjà de la dinamització i canalització adequada de la seva força vital circulant a través del cos.

El contacte amb els elements del medi natural o ecosistema tonifica. dinamitza i harmonitza les funcions psicofísiques de l’individu i les reintegra en el seu nucli essencial de consciència funcional global (prevenció de la malaltia).

Els 4 elements naturals: terra, aigua, foc i aire.
Els 4 elements naturals: terra, aigua, foc i aire.
Medi natural i elements
Els elements del medi natural o ecosistema tonifiquen, dinamitzen i harmonitzen les funcions psicofísiques de l’individu.

Autoconeixement i progrés personal

La pràctica de la Higiene Vital Holística permet a l’ésser humà mantenir o recuperar el seu estat natural d’harmonia, satisfent les seves necessitats vitals bàsiques. Aquestes necessitats es faran conscients mitjançant una labor d’autoconeixement i progrés personal. Tal procés el conduirà al retrobament de la seva naturalesa primordial, que representarà una plataforma per a enlairar-se cap a d’altres territoris de consciència integrada.

La pràctica de la Higiene Vital Holística permet a l’ésser humà mantenir o recuperar el seu estat natural d’harmonia, satisfent les seves necessitats vitals bàsiques. Aquestes necessitats es faran conscients mitjançant una labor d’autoconeixement i progrés personal.

Retrobar la sincronia funcional entre les parts física, emocional i mental, fa que aquestes es reuneixin en un espai o nucli de consciència on resideix l’harmonia. Aleshores l’harmonia es manifestarà a totes les funcions de manteniment de la constitució humana, allà on les parts es fusionen en una sola funció, que és: la vida.

Rehabilitació psicofísica

Però, quan l’individu arriba tard al procés de comprensió i autogestió de la seva naturalesa essencial, del seu potencial, existeix en un estat de notòria decadència funcional, sense haver arribat necessàriament a una “malaltia” declarada. En aquest últim estadi, on l’estat pot ser crític i la supervivència està en joc, caldria dirigir-se a l’àmbit de la medicina al·lopàtica.

En l’estat previ de disfunció no manifestada encara en “malaltia”, però sí en procés, cal centrar-se en la rehabilitació de la seva naturalesa global.

En l’estat previ de disfunció no manifestada encara en “malaltia”, però sí en procés, cal centrar-se en la rehabilitació de la seva naturalesa global.

En altres paraules, per evitar la desintegració de la unitat ment/cos, és necessari reconduir el potencial humà en tendència positiva i dinamitzar la força vital a favor dels mecanismes d’autosanació del cos a través d’una teràpia holística. A la nostra escola l’anomenem Teràpia d’Harmonització Holística i l’acompanyament al procès de rehabilitació i integració de l’estructura natural és a càrrec del terapeuta harmonista.

Més endavant, quan s’hagi produït la reintegració constitucional de l’individu, la seva naturalesa podrà estabilitzar-se en un funcionament harmònic habitual. En aquest punt, l’individu podrà plantejar-se la seva iniciació com a usuari en la filosofia i pràctica de la Higiene Vital Holística, per tal de no reincidir en les causes que li provocaven el desequilibri, per fer-les conscients i evolucionar en un estat d’harmonia i plenitud de vida.

Més endavant, quan s’hagi produït la reintegració constitucional de l’individu, la seva naturalesa podrà estabilitzar-se en un funcionament harmònic habitual.

Autogestió i realització personal

La Higiene Vital Holística ofereix recursos a l’individu per autogestionar la seva realitat i sentir-se protagonista i no víctima de les seves circumstàncies.

HVH: retrobant l’equilibri psicofísic a través dels elements naturals, fomentant l’autogestió i l’autosuperació personal que porten a l’autorrealització.
HVH: retrobant l’equilibri psicofísic a través dels elements naturals, fomentant l’autogestió i l’autosuperació personal que porten a l’autorrealització.

La Higiene Vital Holística ofereix recursos a l’individu per autogestionar la seva realitat i sentir-se protagonista i no víctima de les seves circumstàncies.

La persona que s’inicia en HVH, experimenta ser creadora de la seva nova realitat: la de benestar i qualitat de vida.

Potenciar l’energia vital, fer conscient el seu potencial individual i dirigir-lo cap a la finalitat d’autorrealització a través de l’evolució, són requisits indispensables.Trobareu més informació a Articles!