Visió Holística

Visió Holística
Visió holística cosmològica

La visió holística observa i gestiona l’harmonia existent en la fusió de les parts en sincronia amb un tot funcional.

L’adjectiu “holístic” deriva del grec “holos”, que vol dir “tot”. Per tant, una visió holística és aquella que té un enfocament global en què es tenen en compte totes les parts que conformen una totalitat o unitat.

L’Escola d’Higiene Vital Holística basa la seva perspectiva de salut en la naturalesa trina de la constitució humana, on l’aspecte físic, l’emocional i el mental són part d’un tot, d’un microcosmos, que és l’individu humà.

Microcosmos i macrocosmos

El concepte de macrocosmos i microcosmos es refereix a una visió del cosmos on la part (microcosmos) reflecteix la totalitat (macrocosmos) i viceversa.

“El què és a dalt és a baix; el què és a baix és a dalt”: sincronia funcional concèntrica, global. – Llei natural de la correspondència.

La visió holística de l’EHVH considera que el microcosmos humà esta constituït per petits universos, ultracosmos, que estan habitats per microbios. I al mateix temps forma part d’un macrocosmos, que és l’ecosistema planetari del què forma part.

Microcosmos/Macrocosmos
Microcosmos/Macrocosmos

L’harmonització de les parts, microcosmos/macrocosmos, facilita la integració d’universos concèntrics, assolint la sincronia funcional gestionada pels biorritmes còsmics de les Lleis Naturals.

Més enllà dels sentits

A l’Escola dHigiene Vital Holística, quan ens referim al concepte de visió anem més enllà dels sentits físics. Ens posicionem en l’observança i experimentació d’una realitat més ampla on els nostres ulls dipositen la seva mirada.

Sabem que la capacitat per captar la realitat dels nostres òrgans, aparells i sistemes resulten molt limitats, de tan sols d’1 o 2%.

És obvi que el poder experimentar la grandesa de la creació requereix altres tipus de captació de la realitat física. Cal restaurar la nostra visió metafísica, facultat pròpia de l’ésser humà que sembla haver desaparegut en un espai/temps molt llunyà.

Hemisferis cerebrals

Sembla ser que la inhibició i/o inducció i reducció de la nostra consciència va tenir com a resultat la pèrdua de sincronia funcional entre els dos hemisferis cerebrals.

Sembla ser que la inhibició i/o inducció i reducció de la nostra consciència va tenir com a resultat la pèrdua de sincronia funcional entre els dos hemisferis cerebrals.

Estudiosos d’antigues civilitzacions, obviades per historiadors sota el poder dels sistemes governants, han revelat que les entitats humanes de llavors posseïen un encèfal unificat. Gràcies a això, les facultats intrínseques a aquells éssers, estaven alineades a la naturalesa superior.

En perdre la unitat encefàlica i convertir-se en polaritat hemisfèrica, es va manifestar una ambivalència i disfuncionalitat interna en l’individu. Aquest antagonisme pot crear una constant lluita interior.

Aquell ésser retallat de la seva constitució global/holística originària, va ser instruït en el desenvolupament del seu hemisferi esquerre/analític.

Paral·lelament, l’altra part de la seva constitució psicofísica, l’hemisferi cerebral dret/analògic, va ser conduïda a l’ombra de la consciència. A la subconsciència.

L’hemisferi dret/analògic és la ment de les imatges. La seva capacitat de captació de la realitat és d’un 98%. És la que gestiona la ment holística.

Hemisferis cerebrals
Hemisferis cerebrals

L’hemisferi dret/analògic és la ment de les imatges. La seva capacitat de captació de la realitat és d’un 98%. És la que gestiona la ment holística.

La ment anomenada superior és aquella que conserva la connexió bioenergètica amb la seva naturalesa còsmica, amb el seu Jo Superior (Carl Jung).

Cosmologia i cosmovisió

Finalment, definim i relacionem alguns conceptes relacionats amb la consciència holística:

VISIÓ HOLÍSTICA = Visió cosmològica: física i metafísica, més enllà dels cinc sentits físics.

Ment holística
Ment holística

La cosmologia és l’estudi de l’estructura i la història de l’univers a gran escala. De fet, la cosmologia és la més antiga de les ciències.

COSMOVISIÓ = Consciència de la constitució de l’univers, dels infinits universos concèntrics: macro, micro, ultracosmos… i més!

La cosmovisió és el conjunt d’opinions i interpretacions, resultat de dogmes i creences. Aquestes conformen la imatge i concepció del món dels humans. És la visió que preval segons l’època i cultura i a partir de la qual es descriu i interpreta tot allò que existeix, de naturalesa material o immaterial.

UNIVERS = Unitat de la diversitat d’infinites consciències existint a l’Eternitat.

Els éssers vius som microuniversos, som consciències dansant amb els biorritmes macrocòsmics de les LLeis Naturals.

Segueix-nos o comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *